آماده سازی محیط برنامه نویسی

intellij idea

برای پیاده سازی سریع کدها و مدیریت بهتر در خوانایی کد بهتر از ادیتورهای قوی تر استفاده کنید در این کلیپ فایل های مربوطه و طریقه نصب ابزارها تشریح شده اند

کلیپ پیشنهادی قبل از دیدن کلیپ میتونه این باشه

https://www.youtube.com/watch?v=AADvrDgcjKU&t=1s

سرفصل های ارائه شده در این کلیپ :

درباره رندرینگ مرورگر صحبت میکنیم

در مرورگرهای مختلف html,css,javascript,php بررسی تفاوت های –

LAMP اشاره مقدماتی به

محل دانلود فایل و ترتیب نصب رو اشاره میکنیم

intellij idea نصب

wamp server نصب

intellij idea بررسی قابلیت های

Click to see the clip