طراحی وب به زبان ساده چطوریه؟

طراحی وب به زبان ساده چطوریه؟

در این کلیپ یک سری دستورات کاربردی اچ تی ام ال رو توضیح می دهیم

پیشنهاد می شود قبل از دیدن این آموزش حتما کلیپ زیر رو نگاه کنید

https://www.youtube.com/watch?v=T7McJ…

مطالبی که در این کلیپ اشاره می کنیم به شرح ذیل است

 1. دستورات کاربردی اچ تی ام ال
 2. html توضیح کامل
 3. html نحوه ساخت یک صفحه
 4. استاندارد سازی صفحه اچ تی ام ال
 5. تعریف عنوان صفحه اچ تی ام ال
 6. – تعریف تگ p
 7. – تعریف تگ pre
 8. – تعریف تگ های h1 to h6
 9. – تعریف تگ hr
 10. – تعریف تگ a
 11. – تعریف تگ span
 12. – تعریف تگ img
 13. – تعریف تگ button
 14. – تعریف تگهای ul , li , ol
 15. – تعریف تگ b
 16. – تعریف تگ strong
 17. – تعریف تگ i
 18. – تعریف تگ em
 19. – تعریف تگ small
 20. – تعریف تگ mark
 21. – تعریف تگ sub
 22. – تعریف تگ sup
 23. – تعریف تگ q
 24. – تعریف تگ abbr
 25. – تعریف تگ comment
 26. ————— آشنایی با تگ های css —————————————————————
 27. آشنایی با مفاهیم inline , internal , external
 28. – تعریف تگ style
 29. – تعریف تگ body
 30. – تعریف تگ color
 31. – تعریف تگ class
 32. – تعریف تگ font-family
 33. – تعریف تگ font-size
 34. – تعریف تگ border
 35. – تعریف تگ padding
 36. – تعریف تگ margin
 37. – تعریف تگ id
 38. – تعریف تگ background
 39. – تعاریف رنگ های اصلی در css
 40. – معرفی سایت ها یی که قابلیت های رنگ بندی دارند
Click to see the clip