برای دیدن کلیپ اصلی به کلیپ آموز وارد شوید.

9
قیمت
100
1397/06/23
09:16

معرفی دوره MCSE2012 توسط مهندس آب نیکی

دسته بندی :  شبکه:MCSE 2012

Tehrani

توضیحات

نظرات کاربران

پرسش و پاسخ

جزئیات امتیاز

رای دهندگان :

4

امتیاز :

4

0
0
1
2
1