برای دیدن کلیپ اصلی به کلیپ آموز وارد شوید.

10
قیمت (ریال)
20,000
1397/12/17
10:00

گروه ها و توانمندی های تعریف کاربر در اکتیو دایرکتوری

دسته بندی :  شبکه:MCSA 2016

mosaddegh

توضیحات

نظرات کاربران

پرسش و پاسخ

آیا گروه های مختلف اکتیو دایرکتوری را می شناسی ؟

آیا تفاوت گروه های اکتیو دایرکتوری را می شناسی؟

آیا گروه های مدیر در اکتیو دایرکتوری را می شناسی؟

آیا قابلیت های تعریف یک کاربر را در اکتیو دایرکتوری را می شناسی؟