برای دیدن کلیپ اصلی به کلیپ آموز وارد شوید.

7
قیمت (ریال)
20,000
1398/01/31
13:58

آموزش پالیسی و تنظیم پسورد به صورت لوکال

دسته بندی :  شبکه:MCSA 2016

mosaddegh

توضیحات

نظرات کاربران

پرسش و پاسخ

در ابتدا توضیح می دهیم که سیاست گذاری در سیستم یعنی چی ؟

 

مدیر شبکه می تواند از طریق Group Policy تغییرات و نظارت امنیتی بر روی کلیه شبکه های عضو یک دامین را مدیریت کند. مدیر شبکه می تواند این تنظیمات را به صورت متمرکز انجام دهد. تعداد Policyهای موجود در این کنسول بسیار زیاد هستند و ما می بایست بر حسب نیاز و ضرورت به دنبالPolicy  مورد نظر خود باشیم. در این مطلب می خواهیم Password Policy را بررسی کنیم.