برای دیدن کلیپ اصلی به کلیپ آموز وارد شوید.

6
قیمت (ریال)
50,000
1398/03/16
11:43

آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت پنجم )

دسته بندی :  گرافیک :نقاشی

matinshafiei

توضیحات

نظرات کاربران

پرسش و پاسخ

آموزش طراحی چشم با مداد رنگی( قسمت دهم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
12:16
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی (قسمت اول)
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
06:19
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت سوم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
08:12
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت دوم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
11:21
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت پنجم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
11:43
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت چهارم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
09:58
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت ششم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
16:49
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت هشتم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
12:18
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت نهم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
09:35
آموزش طراحی چشم با مداد رنگی ( قسمت هفتم )
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
09:16
آموزش طراحی گل و لب (قسمت دوم) بامداد رنگی
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
15:58
آموزش طراحی چشم(قسمت پنجم)باخودکار رنگی
matinshafiei
گرافیک :نقاشی
10:15