داستان من :

ایمیل : elecyar@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور

استان - شهر

میلاد

احمدی

1367

ایران

تهران

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

کاربر ویژه

1397/06/23 08:05

Milad1367

09191280677

1397/08/04 01:37

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره های آموزشی( زبان خارجی ،کامپيوتر و... ) :

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  مهمترین جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده :

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

درباره من :

ایمیل : elecyar@yahoo.com

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

میلاد
احمدی
1367

کشور

استان - شهر

ایران
تهران

نوع کاربری

تاریخ عضویت

وب سایت

کاربر ویژه
1397/06/23 08:05

نام کاربری

تلفن

آخرین ورود

Milad1367
09191280677
1397/08/04 01:37

  سوابق تحصیلی :

  سوابق حرفه ای :

  دوره آموزشی(زبان خارجی،کامپيوترو...):

  سوابق طرح‌های پژوهشی و تحقيقاتی :

  مهمترین کتاب‌ها و مقاله‌ها :

  جایزه‌ها و تقدیرنامه‌های کسب شده:

  کلیپ ها :

  ارتباط با کاربر:

چاپ رزومه